SMS Bilgilendirme Sistemi

SMS Bilgilendirme Sistemi

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen hizmetlerin etkin, kaliteli, güvenli ve ilk elden kaynağından hızlı iletilmesi, hizmetlerin çabuklaştırılması, zaman ve işgücü kayıplarının önlenmesi ile tebligat zorunluluğu bulunmayan yazışmalarda posta giderlerinin azaltılması amacıyla 07/09/2011 tarihinde SMS Bilgilendirme Sistemi başlatılmıştır.
Konu ile ilgili http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/sms_bilgilendirme adresinden detaylı bilgiye ulaşılabilmektedir.