Son 14 yılda ülkemize 226 milyar TL destek verdik

Son 14 yılda ülkemize 226 milyar TL destek verdik

Yerel yönetimlerin talepleri ve bu talepler kapsamında verdikleri yetkiler doğrultusunda, kentsel alt ve üst yapı ihtiyaçları için projeler geliştiriyor, bu projelerin yapımı için finansman ve teknik destek sağlıyoruz. Yerel yönetimlere 2003-  2016 döneminde Genel Bütçe’ den ayrılan 189 milyar 535 milyon TL‘lik payla birlikte İller Bankası A.Ş.’nin bu dönemde yaptığı 36 milyar 646 milyon TL’lik yatırıma yönelik sağladığı kredi ve hibe ile destek miktarını toplam 226 milyar 181 milyon TL’ye ulaştırdık.

KREDİ DESTEKLERİ VE HİBELER

İller Bankası A.Ş. tarafından 2003-2016 yıllarında 18.147 adet iş için 32 milyar 557 milyon TL kredi,    4 milyar 89 milyon TL hibe olmak üzere toplam 36 milyar 646 milyon TL tahsis edilmiştir.