Sosyal güvenlik reformu hayata geçti

Sosyal güvenlik reformu hayata geçti

Norm ve Standart Birliği Sağlandı.
Sürdürülebilir bir Sosyal Güvenlik Sistemi oluşturuldu.