Su için İstanbul’da 2 kıtayı birleştirdik

Su için İstanbul’da 2 kıtayı birleştirdik

Yaklaşık 15 Milyon nüfusa sahip ve pek çok ülkenin nüfusundan daha fazla nüfusa sahip İstanbul’umuzun içmesuyu ihtiyacını karşılamak için büyük düşündük. Denizin 135 metre altından açtığımız dev tünel ile Melen suyunu İstanbul’a getirdik. Melen Projesinin bütün safhaları tamamlandığında İstanbul’un 2071 yılına kadar içmesuyu teminat altına alınmış olacaktır.