Su ürünleri üretimimizdeki gelişmeler

Su ürünleri üretimimizdeki gelişmeler

AB’DE TÜKETİLEN HER DÖRT ÇİPURA-LEVREKTEN BİRİNİ TÜRKİYE KARŞILIYOR

Türkiye AB’de; alabalık üretiminde 1. Sıraya, su ürünleri yetiştiriciliğinde 2. sıraya yükseldi.
Su Ürünleri İhracatımızın %70’İni AB Ülkelerine Yapıyoruz.

Su ürünleri üretimimiz 2002 yılında 61 Bin Ton’dan 2013 yılında 233 Bin Ton’a yükseldi.
Su ürünleri ihracatımız 2002 yılında 97 Milyon Dolardan 2014 yılında 679 Milyon Dolar’a yükseldi.