Şube başına düşen öğrenci sayısını düşürdük

Şube başına düşen öğrenci sayısını düşürdük

TÜRKİYE GENELİNDE ŞUBE BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISINI ARTAN NÜFUSA RAĞMEN DÜŞÜRDÜK

• 2002-2003 eğitim-öğretim yılında şube başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 27, ortaöğretimde 29, genel ortaöğretimde 32, mesleki ve teknik ortaöğretimde 24’tür.

• 2014-2015 eğitim-öğretim yılında ise şube başına düşen öğrenci sayısı ilkokulda 21, ortaokulda 25, ortaöğretimde 21, genel ortaöğretimde 22, mesleki ve teknik ortaöğretimde 21’dir.