Tamamladığımız işler

Tamamladığımız işler

Harita sektöründe 1.279 adet, içmesuyu sektöründe 678 adet, imar planı sektöründe 513 adet, atık su sektöründe 932 adet ve üstyapı sektöründe 1.445 adet olmak üzere 15 milyar 369 milyon TL maliyetli toplam 4.847 adet iş bitirilmiştir.