Tarihi ve Kültürel Coğrafyayla Yakın İşbirliği

Tarihi ve Kültürel Coğrafyayla Yakın İşbirliği

Soydaş ve akraba topluluklarımızla kültürel, ekonomik ve sosyal ilişkilerimizi güçlendirmeye de önem vermekteyiz.

Sosyal, kültürel ve tarihi bağlarla birbirine bağlı; Balkanlar’dan Uzak Doğu’ya uzanan medeniyet havzamızda yer alan soydaş ve akraba topluluklarla kültürel değişim programları, yaz okulları, mesleki eğitim projeleri, Türkçe eğitim programları gerçekleştirdik.

Soydaş ve akraba topluluklarımızla ilgili olarak, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu temsilcileri, o ülkede yatırım yapan iş adamları ve o ülkenin akademisyenleri ile çalışmalar yaptık.

Balkanlar, Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika’da yaşayan soydaş ve akraba topluluklarımızın kültürel değerlerini korumaları ve Türkiye ile bağlarını güçlendirmek amacıyla programlar düzenledik.

Tarihi ve kültürel mirasımızın tespiti ve korunması amacıyla yapılan saha araştırmaları ve yayınlara destek verdik.

Türkiye’de araştırma yapmak isteyen soydaş ve akraba topluluklarımıza bir yıllık araştırma burs destekleri sağlamaktayız.

Ayrıca, Suriyeli yükseköğretim çağındaki gençler için Türkçe öğretimi, bu gençlerin üniversitelere yerleştirilmesi ve burslandırılmasına yönelik çalışmalar yapmaktayız.