Tarım arazilerinde bölünmeyi önleme çalışmaları

Tarım arazilerinde bölünmeyi önleme çalışmaları

TARIMSAL ÜRETİMİ EN ÇOK TEHDİT EDEN TARIM ARAZİLERİNİN BÖLÜNMESİNİN ÖNÜNE GEÇTİK

Miras yoluyla bölünmüş hisse sayısının çok olduğu arazilerin yeniden ekonomik büyüklüğe ulaştıracak kanun çıkarıldı.
• 5403 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’nda değişiklik yapılarak tarım arazilerinin miras ile bölünmesi önlenmiştir.
• Böylece yıllardır çözüm bulunamayan aşırı parçalanmanın yol açtığı ekonomik kayıpların önüne geçilmiştir.
• Bizzat kırsal alanda üretim yapan malikler lehine düzenlemeler yapılmıştır.
• Tarımla uğraşmayan malikler artık hisselerini kolaylıkla fiili kullanıcılara devredebilecektir.