TİKA’nın sağlık sektörü projeleri

TİKA’nın sağlık sektörü projeleri

2011-2015 YILI BAŞLICA PROJE SONUÇLARI

Hastane/sağlık merkezi inşaat ve tadilatı 77
Hastane/sağlık merkezi donanımı/tefrişatı 82
Eğitim alan sağlık personeli sayısı 2.993
Tıbbı/teknik malzeme temini 163
Sağlık taraması proje sayısı 62
Hibe edilen ambulans sayısı 86