Toprağımıza sahip çıkıyoruz

Toprağımıza sahip çıkıyoruz

1.421 adet taşkın koruma tesisi ile 2 Milyon 539 bin dekar araziyi ve birçok yerleşim yerini taşkınlardan koruduk.