Üstlendiğimiz Dönem Başkanlıkları

Üstlendiğimiz Dönem Başkanlıkları

ULUSLARARASI VE BÖLGESEL KURULUŞLARDA ÜSTLENDİĞİMİZ DÖNEM BAŞKANLIKLARI

• Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (2009-2010)

• Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi (Kasım 2010-Mayıs 2011)

• OECD Bakanlar Konseyi (2012)

• Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) (1 Temmuz-31Aralık 2012)

• Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (2011-2012)

• Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (2010-2012, 2012-2014)

• Türk Konseyi (2014-2015)

• Küresel Göç ve Kalkınma Forumu (2014-2015)

• Akdeniz’in Deniz Çevresi’nin ve Kıyı Alanlarının Korunması Sözleşmesi Bürosu Dönem Başkanlığı (2014-2015)

• G-20 (2015)