Veri paylaşımına dayalı çapraz denetim

Veri paylaşımına dayalı çapraz denetim

Kayıt dışılıkla mücadele sadece Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılacak çalışmalarla değil, Devletin tüm birimleri arasında işbirliği ve koordinasyonu ile gerçekleştirilecek bir konu olduğu anlayışından hareketle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Bu çerçevede;14 Bakanlık, 3 farklı kurum ve kuruluştan 100 işleme yönelik bilgiler alınarak sigortalılık kontrolü yapılmaktadır alınmaktadır.