Yargı bağımsızlığını güçlendirdik

Yargı bağımsızlığını güçlendirdik

• Sadece Yüksek Mahkemelerden gelen üyelerden oluşan HSYK’yı geniş tabanlı olarak yeniden yapılandırdık ve ilk defa hakim, savcıların Kurula üye seçmesini sağladık.
• HSYK’ya bağlı genel sekreterlik kurarak Adalet Bakanlığının birçok yetkisini Kurula devrettik.
• Teftiş Kurulunun Adalet Bakanlığına değil HSYK’ya bağlı olmasını sağladık.