Yargıtay ve Danıştay’ı güçlendirdik

Yargıtay ve Danıştay’ı güçlendirdik

Daha hızlı yargılama için Yargıtay ve Danıştay’ın daire ve üye sayılarını artırdık, Yüksek Mahkemeleri savcı, tetkik hakimi ve personel açısından güçlendirdik.

• Sulh ceza mahkemeleri kaldırdık, yerine kişi hürriyeti ve güvenliğiyle doğrudan ilgili arama, el koyma, tutuklama ve benzeri koruma tedbiri kararlarına müstakilen bakmakla görevli SULH CEZA HÂKİMLİKLERİNİ KURDUK. Bu çalışma ile bazı AB ülkelerindeki ÖZGÜRLÜK HÂKİMLİĞİ ülkemize kazandırılarak kişi hürriyeti ve güvenliğinin güvencesi güçlendirildi.
• Aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için önemli bir yenilik getirildi ve AİLE MAHKEMELERİ kuruldu.
• Makul sürede yargılanmanın temini için ilk derece mahkemelerinin sayısı artırıldı. 2002 Yılında adli yargıda 3.581 olan mahkeme sayısı 2015’te 6.009’a; idari yargıda 146 olan mahkeme sayısı ise 202’ye yükseltildi. Yani son on üç yılda mahkeme sayısı adli yargıda %68, idari yargıda %38 oranında artırıldı.

Daha nitelikli yargı hizmeti için ihtisaslaşmaya önem verdik.
Ceza ve hukuk mahkemeleri ile idare mahkemelerine HSYK tarafından birden fazla daire kurulabilmesine ve daireler arasında iş bölümü yapılarak ihtisaslaşmanın sağlanmasına imkan sağladık.