Yelkenler Fora

Yelkenler Fora

Denizcilik sektörüne abıhayat olduk. Limanlarda tutulan gemilerimiz tekrar mavi sulara açıldı. Türk bayrağını göğüs gere gere taşımaya başladılar.

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde dış ticaret yüklerimizin yüzde 80’den fazlası denizyoluyla taşınıyor. 2003 öncesinde kara listede olan gemilerimiz önce gri listeye, ardından beyaz listeye girdi. Yoğun denetimler sonucu beyaz listedeki yerimiz giderek yükseliyor.

• 2003 yılında 568 adet olan Türk sahipli deniz ticaret filomuzdaki toplam gemi sayısı yüzde 162’lik bir artışla 1.489 adede ulaştı.
• Tonaj bazında değerlendirildiğinde; 12 yıl önce 8,8 Milyon DWT olan Türk sahipli deniz ticaret filomuz bugün 30,4 Milyon DWT’e ulaşmıştır.
• Türk sahipli deniz ticaret filomuz, dünya filosunun yüzde 93,7’sini kontrol eden 30 ülke arasında toplam gemi sayısında 6. sırada, gemi tonajında da 13. sırada yer alıyor.
• Kruvaziyer gemiler Akdeniz’de 8 adet, Ege’de 10 adet, Marmara’da 4 adet ve Karadeniz’de 4 adet olmak üzere toplam 26 limanımıza uğruyorlar. Limanlarımızı ziyaret eden kruvaziyer gemi sayısı 2003 yılında 887 adet iken 2014 yılında yüzde 56’lık artış gerçekleşerek 1.385 adede yükseldi.
• Limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı 2003 yılında 2.492.750 TEU iken, 2014 yılında 8.351.122 TEU’ya ulaştı. Bir başka deyişle 11 yıllık süre içinde yüzde 235 artış gerçekleşti.
• Denizyolu dış ticaret taşımalarında yük miktarında 2003 yılına göre 2014 yılında ithalatta yüzde 89 ihracatta yüzde 93 artış gerçekleşti.
• 2014 yılında deniz yolu ile taşınan dış ticaret yükleri 284 Milyon tona ulaştı.
• Taşınan yük miktarı bakımından dış ticaret taşımalarımızın ithalatta yüzde 74’ü ve ihracatta yüzde 93,5’i denizyoluyla gerçekleştirildi.
• Ülkemizin toplam dış ticareti içerisindeki denizyolunun parasal değer olarak payı 2013 yılında 2003 yılına göre 3,9 kat arttı. 2003 yılında 57 Milyar Dolar’dan 2013 yılında 227 Milyar Dolar’a yükseldi.