Yeni AB stratejisi

Yeni AB stratejisi

Türkiye’nin AB standartlarına erişmek için uygulanan reform sürecine hız kazandırmak ve AB’ye katılım sürecinde iç ve dış iletişimini güçlendirmek amacıyla, “Siyasi Reform Sürecinde Kararlılık”, “Sosyo-Ekonomik Dönüşümde Süreklilik” ve “İletişimde Etkinlik” bileşenlerinden oluşan Yeni AB Stratejisi’ni Elim 2014’te uygulamaya koyduk.

AB Bakanımız, Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlarının katılımıyla daha önce 28 kez toplanan Reform İzleme Grubu, Reform Eylem Grubu (REG) olarak yeniden yapılandırılmıştır.

Yeni AB Stratejisi kapsamında, halkımızın yaşam standardını daha da yükseltecek öncelikli konulara odaklanan “AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planları” 2014’te yayımlandı.

Yeni AB İletişim Stratejisi ile AB kamuoyunda ülkemize ilişkin olgu ile algının örtüşmesini sağlamayı, karşılıklı güveni yeniden oluşturmayı ve AB sürecindeki kararlılık, özgüven ve samimiyetimizi ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz.

Türkiye çapında halkımızın, AB’ye katılım sürecinin bir çağdaşlaşma ve demokratikleşme projesi olduğuna ve her alanda yaşam standartlarını yükselteceğine ilişkin inancını güçlendirmeyi ve reformlara olan desteğini almayı hedefleyerek İstanbul, İzmir, Konya ve Adana’dan başlayarak sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla Sivil Toplumla Diyalog Toplantıları yapıldı.