Yeni Bölgesel Örgütler

Yeni Bölgesel Örgütler

KURUMSAL DÜZEYDE İLİŞKİ TESİS EDİLEN YENİ BÖLGESEL ÖRGÜTLER

• Arap Ligi ile Türk-Arap İşbirliği Forumu kurulması (2007)

• Afrika Birliği’yle kurulan Stratejik Ortaklık (2008)

• Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi’yle (KİK) stratejik diyalog mekanizması (2008)

• Güney Ortak Pazarı’yla (MERCOSUR) istişare ve işbirliği mekanizması (2010)

• Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’nin (ASEAN) kurucu metni olan Dostluk ve İşbirliği Antlaşması’na taraf olmamız (2010)

• Karayipler Topluluğu’yla (CARICOM) istişare ve işbirliği mekanizması (2011)

• Şanhay İşbirliği Örgütü’yle (ŞİÖ) diyalog ortaklığı (2013)

• Vişegrad Grubu’yla (V4) oluşturulan V4+Turkey İşbirliği Mekanizması (2013)

• Pasifik İttifakı’na gözlemci olmamız (2013)

• Asya İşbirliği Diyaloğu’na katılımımız (2013)

• Portekizce Konuşan Ülkeler Topluluğu nezdinde Ortak Gözlemci Statüsü almamız (2014)