Yurtdışındaki vatandaşlara yeni düzenlemeler getirildi

Yurtdışındaki vatandaşlara yeni düzenlemeler getirildi

Türkiye’de ikamet edenler ile Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarına da isteğe bağlı sigortalı olma hakkı tanınmıştır. Ülkemiz ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarına isteğe bağlı sigortalı olma hakkı verilmiştir. Halen 29 ülkeyle ikili sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış olup, bunlardan 25 tanesi yürürlüktedir. Bu ülkeler İngiltere, Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, İsveç, Fransa, Norveç, Libya, KKTC, Bulgaristan, Makedonya, Azerbaycan, Romanya, Gürcistan, Danimarka, Bosna Hersek-Çek Cumhuriyeti, Kebek, Kanada, Arnavutluk, Lüksemburg, Hırvatistan, Slovakya, Sırbistan, Güney Kore, İtalya ve Karadağ’dır. Aynı zamanda 5 ülke ile ikili sosyal güvenlik sözleşmesi imzalama süreci devam etmektedir. Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlere yurtdışında Türk vatandaşı olarak geçen süreleri borçlanma hakkı verilmiştir. Sosyal güvenlik sözleşmesinde Türk sigortasına girişinden önce akit ülke sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine ilişkin özel hüküm bulunan ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlananların akit ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih, Türkiye’de ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilecektir.

ALMANYA SİGORTALILARI YURTDIŞI PROVİZYON AKTİVASYON VE SAĞLIK SİSTEMİNE (YUPASS) DAHİL EDİLDİ
Almanya sigortalılarının Yurtdışı Provizyon Aktivasyon ve Sağlık Sistemi (YUPASS) üzerinden ülkemizde çalışan sigortalılar gibi sadece YUPASS numarası ile provizyon alınarak sağlık yardımlarından faydalanılabilmeleri sağlanmıştır.