Yürütülen özel projeler

Yürütülen özel projeler

Turizmin ülke geneline yayılması, yerel halkın kalkınması ve bölgeler arasındaki eşitsizliğin giderilmesine yönelik yürütülen özel projeler sayesinde önemli katkılar sağlanıyor.
• Çoruh Vadisi Kırsal Kalkınma Odaklı Turizm Geliştirme Projesi
• Kuzey Van Gölü Selçuklu Kültür Ve Turizm Gelişim Bölgesi
• Fırat Havzası Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi (Elazığ, Erzincan, Malatya, Tunceli)
• Gelecek Turizmde Sürdürülebilir Turizm Destek Programı